Photographer2013. 4. 11. 23:26

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/640sec | F/3.2 | 85.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/800sec | F/2.8 | 85.0mm | ISO-200

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/400sec | F/4.0 | 85.0mm | ISO-200

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/1000sec | F/1.8 | 85.0mm | ISO-200

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/400sec | F/1.8 | 85.0mm | ISO-200

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/640sec | F/1.8 | 85.0mm | ISO-200

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/1250sec | F/1.8 | 85.0mm | ISO-200

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/500sec | F/1.8 | 85.0mm | ISO-200

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/100sec | F/8.0 | 85.0mm | ISO-400

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/320sec | F/5.6 | 50.0mm | ISO-200

 

 

 

요즘 멀리는 나가지 못하고

 

그냥 집주변 돌아다니면서

 

이러저러 스냅을 담아보고 있네요

 

왠지 찍다보니 자꾸 렌즈 뽐뿌가 오지만

 

집에서 사진 만져보는 재미가 있어서

 

좋네요 ㅎ

 

벚꽃도 한철이라

 

만개했을 때 집 주변이라도 열심히 찍어야겠어요

 

 

 

 

 

 

 

Posted by 종이술사

댓글을 달아 주세요