Urban Explorer2010. 8. 12. 00:33
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/90sec | F/5.8 | 300.0mm | ISO-800

오늘 우연히 서울숲에 사진을 찍으러 갔는데

소리가 들려 가봤더니

락 공연을 하고 있더군요 허클베리핀이라던데

집에서 찾아보니 엄청 유명 >.<;;

처음 찍는 공연사진이라 고생좀 했습니다

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/90sec | F/4.5 | 135.0mm | ISO-800
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/90sec | F/5.8 | 300.0mm | ISO-800
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/30sec | F/4.5 | 170.0mm | ISO-800

하나같이 멋진 분들에다가

특히 보컬분 목소리가 완전 매력적 +_+

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/60sec | F/5.6 | 55.0mm | ISO-800

비가 오는데도 다들 열심히 참여해 주셨어요

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/60sec | F/5.6 | 260.0mm | ISO-800

불타는 기타연주 !

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/60sec | F/8.0 | 55.0mm | ISO-800

당시 분위기가 가장 잘 드러난거 같네요

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/60sec | F/5.6 | 170.0mm | ISO-800
PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/60sec | F/8.0 | 300.0mm | ISO-800

사진이 흔들흔들 ㅠㅜ;;

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/60sec | F/9.5 | 230.0mm | ISO-800

끼야아아아아아아 ~~!! ㅋㅋ

엄청 스펙터클한 장면이었는데 아쉬웠습니다

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/60sec | F/5.6 | 108.0mm | ISO-800

랄라랄 ~~모두 따라불러봐요 ㅎ

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/60sec | F/5.8 | 300.0mm | ISO-800

마무리 ~!

PENTAX Corporation | PENTAX K100D | 1/90sec | F/4.5 | 150.0mm | ISO-800

앵콜도 많이 받아주시고 정말 멋진분들이었습니다

8.15일까지 서울숲에서 락페스티발을 한다는데

관심있으신 분들은 한번 가보세요

내일은 데이브레이커레요 +_+
Posted by 종이술사

댓글을 달아 주세요